QUADRUPLE PL

Najbardziej zaawansowany MIDI kontroler dla HX Stomp. Cztery przyciski, cztery tryby (i dwa podtryby w każdym trybie). Podświetlane przyciski oraz dioda RGB sygnalizująca aktualny tryb pracy.

Cztery główne tryby:
Tryb presetów
Tryb snapshotów
Tryb FS
Tryb Looper

Tryb presetów (czerwony)

Przywoływaniue czterech presetów w bankach (bank 1: A=000, B=001, C=002, D=004, bank 2: A=005, B =006 itd.)
Każdy przycisk aktualnie przywołanego presetu staje się jednocześnie TAP Tempo.

B długie wciśnięcie = bank w dół
D długie wciśnięcie = bank w górę

A długie wciśnięcie = Tuner
A+B+C lub długie wciśnięcie B+C = Tryb Snapshot
B+C+D lub długie wciśnięcie C+D = Tryb FS
C długie wciśnięcie = Tryb Looper

Podtryby trybu presetów:

Podtryb Snapshot (czerwony – domyślny) – dostęp do przywoływania Snapshotów przez wciśnięcia dwóch przycisków na raz:

A+B = Snapshot 1
B+C = Snapshot 2
C+D = Snapshot 3

Podtryb FS (fioletowy)
Dostęp do FS4 oraz FS5 przez wciśnięcia dwóch przycisków na raz:

A+B = FS 4
C+D = FS 5

Aby zmienić podtryb w trybie presetów wciśnij długo A+B

Tryb Snapshot (niebieski)

Dostęp do Snapshotów 1-3, Tap tempo i innych funkcji

A = Tap
B = Snapshot 1
C = Snapshot 2
D = Snapshot 3

A długie wciśnięcie = Tuner
C długie wciśnięcie = Tryb Looper

A+B+C lub długie wciśnięcie B+C = Tryb presetów
B+C+D lub długie wciśnięcie C+D = Tryb FS

Podtryby trybu Snapshot

Podtryb FS: (niebieski – domyślny)

A+B = FS 4
C+D = FS 5

Podtryb zmiany stron HX Stomp (Page) (błękitny)

A+B = HX Stomp Page left
C+D = HX Stomp Page right

Aby zmienić podtryb trybu Snapshot wciśnij długo A+B

Tryb FS (zielony)

Prawdopodobnie najczęściej wybierany sposób wykorzystania dodatkowych przycisków w HX Stomp. Tryb FS dodaje dwa przyciski FS4 oraz FS5, a także Tap Tempo, dodatkowy komunikat CC Toggle oraz podtryb one-button looper.

A = Tap
B = FS 4
C = CC Toggle lub one-button looper*
D = FS 5

A+B+C or długie wciśnięcie B+C = Tryb Snapshot
B+C+D or długie wciśnięcie C+D = Tryb presetów

Podtryby trybu FS:

Podtryb Snapshotów: (zielony – domyślny)

A+B = Snapshot 1
B+C = Snapshot 2
C+D = Snapshot 3

Podtryb stron HX Stomp (Page): (żółty)

A+B = HX Stomp Page left
C+D = HX Stomp Page right

Aby zmienić podtryb w trybie FS wciśnij długo A+B

*podtryb one-button-looper przycisku C (ze wskaźnikiem trybu loopera diodą RGB)

Przycisk C w trybie FS może działać albo jako komunikat CC-toggle albo jako jednoprzyciskowy looper (jak w HX-Stomp). Aby włączyć jednoprzyciskowy looper przytrzymaj przycisk D w trybie FS. Dioda RGB będzie od teraz wskazywać stan loopera:

Pierwsze wciśnięcie – nagrywanie (RGB czerwony)
Drugie wciśnięcie – odtwarzanie (RGB zielony)
Trzecie wciśnięcie – dogrywanie (RGB żółty)
Czwarte wciśnięcie – odtwarzanie (RGB zielony)

Aby zatrzymać looper wciśnij szybko dwukrotnie przycisk C.
Aby skasować nagranie przytrzymaj przycisk C gdy looper jest zatrzymany. Kolejne wciśnięcie przycisku C rozpocznie nowe nagranie.
Aby anulować dogrywanie przytrzymaj przycisk C gdy looper otwarza.

Tryb jednprzyciskowego loopera wyłącza dostęp do wszystkich pozostałych trybów, ze względu na eliminację latencji, jaka powstaje przy wykorzystaniu multiwciśnięć przycisków. Nie można zmieniać głównych trybów gdy tryb jednoprzyciskowego loopera jest włączony. Żeby je zmienić należy najpierw wyłaczyć tryb jednoprzyciskowego loopera.

Tryb Looper (biały)

Dostęp do kontroli nad looperem. Stan loopera wskazywany jest przez podświetlenie przycisków.

A = Tap Tempo
B = Nagrywanie / dogrywanie
C = Undo
D = Play / Stop

długie wciśnięcie C = wyjście z trybu loopera do ostatnio używanego

Looper jest zatrzymany – wszystkie obręcze przycisków świecą
Looper nagrywa – obręcz B świeci
Looper dogrywa – obręcze B i D świecą
Looper odtwarza – obręcz D świeci