Dual Pawel Z. firmware

Proszę sprawdzić czy kontroler zostaje wykryty przez Windows w Menadżerze urządzeń:

Numer portu COM może być inny niż na powyższym zrzucie ekranu.

Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, trzeba pobrać i zainstalować sterownik USB.

Sterowniki USB:

Proszę wybrać wersję odpowiednią do systemu operacyjnego (Windows 32bit – x68, 64 bit – amd64)

Instalacja firmware

Instalacja firmware odbywa się przez załadowanie pliku .hex w programie XLoader:

Wersje z różnym czasem akcji dla przytrzymania przycisku:

Oraz pierwotna wersja, tylko ze zwiększonym czasem przytrzymania: